Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Τελευταίοι νόμοι
24/09/2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
22/09/2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 73 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
16/09/2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67 Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ).
Επίκαιρα θέματα


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας: