Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Τελευταίοι νόμοι
13/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4328 Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α' 35) και άλλες διατάξεις
12/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4326 Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.
10/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4325 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις
Επίκαιρα θέματα


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας: