Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version
Τελευταίες αποφάσεις
20/01/2017
Παραδείγματα. - Πρόσωπα που εντάσσονται στη ρύθμιση. Τα ποσοστά εισφορών και πώς θα γίνεται εκκαθάριση και συμψηφισμός. Πώς θα υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις.
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017

Τελευταίοι νόμοι
28/12/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 133 Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας
22/12/2016
Νόμος 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
21/12/2016
Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
Επίκαιρα θέματα


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας: